Reklamacje i zwroty

Gwarancja i serwis

Wszystkie produkty w naszym sklepie objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta. 

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

Paragon znajduje się pod listem przewozowym na paczce.

 

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, można odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami lub sporządzić protokół szkody, bez niego reklamacje nie będą uznawane.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
  2. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji.

 

Wadą fabryczną nie jest przybrudzenie. Maszyny na których obrabiany jest materiał to ciężki sprzęt, a materiały są mocne ale też jasne i delikatne. W pokrowcach są pikowania nitkowe, które czasem, podczas np. zakładania lub fabrycznie mogą się poluzować i wypruć. Nie stanowi to o wadzie fabrycznej produktu. Nie jest podstawą do reklamacji. Nie wpływa też na jakość produktu, ani na komfort jego użytkowania. Czasem tylko odrobinę na efekt wizualny. Tkaniny jersey na pokrowce nakładek i materaców są białe, pikowane w fale. Wszystkie materiały są wysokiej jakości i gramatury. Tkanina nie stanowi podstawy do reklamacji. 

Produkty w których zastosowano: piankę, kokos, lateks, mają swoje zapachy, nie stanowi to wady produktu, nie jest też podstawą do reklamacji. Wszystkie półprodukty mają certyfikaty i są bezpieczne dla człowieka. 

Towar wyprodukowany na zamówienie klienta, według jego wytycznych nie może być zwracany. 

Jeśli kupują Państwo towar uszkodzony po obniżonej cenie, wada przez którą cena została obniżona nie może być powodem reklamacji. 

 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: materacnawymiar@op.pl  lub telefonicznie. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 

Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i ponownie zapakowany tak, by zminimalizować ryzyko uszkodzeń w transporcie. Produkt należy odsyłać przesyłką ubezpieczoną ze względu na gabaryty i ryzyko uszkodzeń.

Towar na zamówienie specjalne nie podlega zwrotom. Zaliczają się do tego wszystkie produkty których rozmiar przekracza 200x200. Czyli np. 180x220, 90x220 itp. 

W innych przypadkach zwracamy całą kwotę zakupu. 

 

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

  1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie, wraz z całą jego zawartością.
  2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie (do pobrania w mailu potwierdzającym zamówienia obok faktury proforma), w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy oraz paragon. Paragon znajduje się zawsze pod listem przewozowym na przesyłce.  
  3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy jest kompletny).
  4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na załączony numer konta w ciągu 14 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. 

Jeżeli produkt zostanie oceniany jako uszkodzony lub noszący oznaki użytkowania, przekażemy Ci na wskazany adres email informację o tym i omówimy dalsze szczegóły postępowania. 

Adres do zwrotu:

ASEN, Barchów 18 A, 07-130 Łochów. tel. 793293193

 Formularz zwrotów >> POBIERZ

 

Reklamacja z tytułu rękojmi 

 

Czym jest rękojmia ? Rękojmia to zawarta w Kodeksie cywilnym regulacja dotycząca odpowiedzialności sprzedawcy za wadliwy towar. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Rękojmia ma charakter obiektywny, co oznacza że odpowiedzialność sprzedawcy powstaje z mocy prawa, wskutek ujawnienia się w towarze wady we wskazanym w ustawie terminie. Nie ma tutaj znaczenia, że sprzedawca nie ponosi winy za istnienie wady.

Czym jest wada fizyczna, a czym wada prawna?

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: ☞ nie posiada ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna posiadać ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z ich przeznaczenia, ☞ nie ma właściwości o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór, ☞ nie nadaje się do celu o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, ☞ została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy. Z wadą prawną mamy do czynienia w sytuacji, gdy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążana prawem, osoby trzeciej.

Terminy odpowiedzialności z sprzedawcy z tytułu rękojmi Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Co istotne jeżeli określony przez sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

Nowa ustawa o prawach konsumenta wydłuża okres domniemania istnienia wady w momencie wydania towaru z 6 miesięcy do 1 roku, z zastrzeżeniem, iż domniemanie to obowiązuje tylko w przypadku konsumentów. Podstawowe obowiązki konsumenta i sprzedawcy wynikające z tytułu rękojmi Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądania konsumenta, w przeciwnym razie uznaje się, że uznał on żądanie za zasadne. Dotychczas na konsumencie ciążył obowiązek zawiadomienia sprzedawcy o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od dnia zauważenia wady, natomiast nowa ustawa nie nakłada terminu w jakim konsument ma zawiadomić o wadzie sprzedawcę.

W jakich sytuacjach sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ? Są sytuacje, kiedy sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady: ☞ w sytuacji, gdy poinformuje kupującego o wadzie (najpóźniej jednak w chwili zawarcia umowy), ☞ jeżeli rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień np. producenta, jeżeli sprzedawca tych zapewnień nie znał, ani rozsądnie oceniając nie mógł ich znać, ☞ jeśli ograniczy się lub wyłączy odpowiedzialność sprzedawcy (nie dotyczy konsumentów).

Jakie żądanie przysługują konsumentowi z tytułu rękojmi? Poniżej przedstawiamy możliwe żądania kupującego z tytułu rękojmi: ☞ może on żądać obniżenia ceny, ☞ może żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad, ☞ może żądać usunięcia wady poprzez naprawę, ☞ może on również odstąpić od umowy i zażądać zwrotu pieniędzy, lecz żądanie to nie przysługuje w momencie, gdy: wada jest nieistotna lub sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad bądź też wadę usunie. Ważne! Nie ma to jednak zastosowania w sytuacji, gdy rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez sprzedawcę bądź sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego!

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl