Regulamin zakupów

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Wiessen Eunika Budek-Kołacińska, Barchów 18 a, 07-130 Łochów, NIP: 9512044241, REGON: 141427918

Siedziba: Barchów 18 A, 07-130 Łochów. 

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili kliknięcia przycisku zamawiam. przy wyborze płatności z góry na kliencie ciąży obowiązek zapłaty za zamówienie. 

§3

Płatności

 

1. Dostępne formy płatności:

Płatność na konto przelewem. 

Płatność przy odbiorze.

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S. A.

 

 

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. Chyba że wybrano płatność za pobraniem. 

 

Numer konta: millenium 90116022020000000287456356

WIESSEN

Eunika Budek-Kołacińska

Barchów 18 A

07-130 Łochów

Nip 9512044241

 §4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. Możliwe jest również skorzystanie z szybkiej płatności realizowanej przez BlueMedia S. A. 

 

§5

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT). Jeżeli paragon zaginął- oświadczenie o jego zagubieniu. 

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Nasza firma nie przyjmuje przesyłek tzw za pobraniem. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, nasza firma zwróci środki na konto klienta

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji. Materiał wykorzystywany na pokrowce powstaje przy użyciu ciężkiego sprzętu- pikowarek itp. Możliwe są czasem drobniutkie przybrudznia, przeszycia, drobniutkie wady produkcyjne które powstają w procesie obróbki czy pikowania np. podczas rozpakowywania czy użytkowania może puścić nitka pikowania itp. i nie mamy na nie wpływu gdyż mogą być przez nas nie zauważone. Nie wpływa to też na jakość produktu, jego użytkowanie czy przeznaczenie. Kolor biały. Zdjęcia produktów są podglądowe, a nie które rzeczywiste. 

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  Klient nie musi podawać przyczyny odstąpienia od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie do 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące konsekwencją korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do sprawdzenia produktu.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 14 dni od odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, wraz z kosztami najniższej z dostępnych dla klienta przesyłek. 

6. Koszty zwrotu produktu ponosi klient. 

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

8. Prawo zwrotu nie dotyczy również produktów na zamówienie, tj. np. skracanych czy wydłużanych nakładek, indywidualny rozmiar, którego sklep nie posiada w stałej sprzedaży, pokrowców szytych na Państwa materac, na podaną przez Państwa grubość. 

9.  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 

 

§7

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Polityka prywatności 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Administratorem Państwa danych jest: Wiessen Eunika Budek-Kołacińska, Barchów 18 A, 07-130 Łochów, 9512044241. 

Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami. Państwa dane są wykorzystywane do obsługi Państwa zamówienia, wysyłki go, są więc przekazywane zewnętrznym firmom kurierskim, ewentualnych kwestii księgowo podatkowych i rozliczeń pieniężnych. 

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres wiessen@op.pl 

Korzystając z naszych usług i robiąc zakupy naszym sklepie, jak również udostępniając nam swoje dane akceptują Państwo powyższe informację i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie. Polityka prywatności jest całkowicie zgodna z obowiązującym prawem RODO. W każdej chwili mają Państwo wgląd w swoje dane, jak również mogą zażądać ich usunięcia czy wprowadzenia zmian. Sklep internetowy wprowadził wiele udogodnień w systemie by udostępniać państwu wgląd w bardzo sprawny sposób. 

Państwa dane adresowe, numer telefonu oraz adres mailowy są przekazywane zewnętrznej firmie kurierskiej w celu dostarczenia do Państwa zakupionego produktu. Nie odpowiadamy za to jak inne firmy zewnętrzne obracają udostępnionymi danymi. Umożliwiają również kontakt w celu ustalenia statusu zamówienia. Państwa dane są przechowywane u nas w systemie do czasu żądania usunięcia ich przez Państwa. Dokładamy wszelkich starań by Państwa dane były chronione. 

 

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl