Gwarancja jakości

WARUNKI GWARANCJI

 

 1. Okres gwarancji na produkty "Asen" wynosi 2 lata od daty sprzedaży/wydania

towaru Kupującemu.

 

2. Gwarancja obejmuje wszelkie wady stwierdzone w okresie gwarancji, spowodowane wadliwym materiałem, wadliwą konstrukcją albo niewłaściwym wykonaniem. Gwarancja nie obejmuje drobnych przebarwień, przybrudzeń materiału, nitek z pikowania, które powstają czasem w procesie produkcji lub podczas rozpakowywania produktu lub po rozpoczęciu użytkowania.

 

3. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku naturalnego zestarzenia i zużycia, nieostrożnego przenoszenia i transportu, niewłaściwego użytkowania lub użytkowania do celów innych niż te, do których produkt jest przeznaczony. Gwarancja nie obejmuje szczególnie wad wynikających z uszkodzeń mechanicznych, nieodpowiedniej konserwacji i magazynowania (pleśń powstała w wyniku użytkowania albo przechowywania w niewłaściwych warunkach). Pianka tapicerska używana w produkcji materacy zawsze może ulec odkształceniu w pewnym stopniu- ok. 5 %. Gwarancja nie obejmuje również wad powstałych w wyniku niefachowej naprawy, dokonywanej przez osobę inną iż wskazana przez dostawcę.

 

4. Reklamacje należy składać w punkcie sprzedaży, w którym produkt został zakupiony przedstawiając dowód zakupu.

 

5. W razie wystąpienia wad w Wyrobie, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Sprzedającego w formie pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego, zawierającego dokładny opis wady. W celu zapewnienia odpowiedniego zasobu informacji potrzebnego Gwarantowi do właściwej oceny zgłaszanej wady jakościowej Wyrobu, Kupujący w miarę możliwości, dostarcza Sprzedającemu zdjęcia wyraźnie ilustrujące zgłaszaną wadę.

 

6. Materace odzyskują swój rozmiar od 1 dnia po rozpakowaniu do 3-4 dni użytkowania.

 

7. O wadzie materaca nie stanowi zapach komponentów użytych do jego produkcji, szczególnie w pierwszym okresie użytkowania. Wszystkie komponenty używane w procesie produkcji posiadają atesty bezpieczeństwa. Wyroby nie są szkodliwe dla zdrowia.

 

8. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

9. Zasady użytkowania produktów:

• Produkty należy chronić przed działaniem cieczy, wysokich temperatur oraz otwartego ognia;

• Produkty są przeznaczone do użytkowania w wnętrzach o temperaturze 5 – 30 °C i względnej

wilgotności powietrza ok. 45 – 60 %;

• Materace nadają się do wszelkiego rodzaju łóżek wyposażonych w stelaże elastyczne (np. stelaże listowe lub z elementami z tworzyw sztucznych), w których przerwy pomiędzy listwami nie są większe niż 3.5 max 4 cm. Jeśli korzystają Państwo z innych stelaży zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia reklamacji. 

• Zapach nowego produktu ulatnia się po kilku dniach, co można przyspieszyć przez wietrzenie produktu.

Zaleca się wietrzenie produktów również w trakcie użytkowania, przynajmniej 4 razy w ciągu roku;

• Przy czyszczeniu produktów należy zachować wszelkie środki ostrożności i nie używać substancji żrących, drażniących itp.

• Rozmiar zgodny z zamówionym, tolerancja rozmiaru wynosi +/- 2 %. 

 

 

10. Zakupy za granicę:

Wszelkiego rodzaju reklamacje wynikające z uszkodzeń wad, rozpatrywane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
Jeżeli paczka została doręczona na Państwa życzenie za granicę kraju, nie pokrywamy kosztów przesyłek jeżeli coś zostało uszkodzone, z wadą.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl